PROBLEMA DA FALTA DE PRAZAS NO COLEXIO


A ANPA vén de recibir numerosas queixas por parte das familias afectadas pola imposibilidade de obter praza no CEIP A Pedra.
A elección do CEIP A PEDRA está motivada sobre todo por necesidades de conciliación da vida familiar e laboral cuxa concorrencia converte a imposición doutro centro nun prexuízo insuperable con consecuencias tanto sociais como económicas para as familias.
Ademais, na práctica vai suceder que alumnado das áreas de influencia de Cela e Beluso van poder acceder ao CEIP A Pedra, mentres que familias que viven na área de influencia de A Pedra van verse obrigadas a desprazarse as parroquias.
A ANPA considera que a longo prazo a solución ao problema pasa por dotar de máis servizos e prestacións aos centros de Cela e Beluso, sobre todo daqueles coma o comedor escolar e o Plan Madruga que favorezan a conciliación da vida familiar e laboral, pero tamén considera que nestes momentos URXE darlle unha solución satisfactoria ás familias que necesitan matricular aos seus fillos e fillas no CEIP A Pedra.
En consecuencia, a ANPA propón a ampliación dun aula de infantil no CEIP A Pedra (acompañada da correspondente ampliación do persoal docente) para dar cabida á demanda de matrícula deste ano e ofrecer así as familias unha solución que poida satisfacer as súas necesidades, evitando que os seus fillos e fillas resulten discriminados nas súas posibilidades de acceso ao ensino público.
Precisamos que os pais e nais afectados que estean interesados na nosa proposta que asinen o escrito de apoio á mesma que imos enviar á Consellería nos vindeiros días. Só os dos nenos/as que quedaron sen praza, independentemente de que solicitaran o centro en primeiro ou segundo lugar. 

Comentarios

Publicacións populares deste blog